Duyệt giảng vòng khoa

10:22:00  16/06/2015

Thông báo duyệt giảng vòng khoa

Họ tên: Hoàng Thị Vân.

Môn giảng: Chính trị.

Bài giảng: Chương 3: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thời gian: 9h sáng thứ 5 ngày 18/6/2015.

Thành phần: Thầy Nguyên, cô Giang, cô Lịch, cô Nguyên, thầy Huy, cô Liên và các giáo viên trong khoa.

Thư viện hình ảnh
Đối tác