Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ổn định chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, giảng viên và học sinh – sinh viên nhà trường”
  10:58:00 21/05/2015

  :  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ổn định chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, giảng viên và học sinh – sinh viên nhà trường

  Kính thưa Đoàn chủ tịch, Kính thưa quý vị đại biểu, Kính thưa các đồng chí tham dự Đại hội! Đầu tiên cho phép tôi gừi lời kính chúc sức khỏe tới đoàn Chủ tịch và toàn thể các đồng chí dự Đại hôi! Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với Bản báo cáo Chính trị nhiệm kỳ (2015 – 2020) vừa trình bày trước Đại hội.

  Hôm nay, trong khí long trọng, nghiêm trang và phấn khỏi của đầu xuân năm mới Ất Mùi 2015. Cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng toàn quốc lần thức 12. Đảng bộ trường CĐXD số 1 tiến hành Đại hội đảng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cho phép tôi thay mặt Chi bộ khoa Lý luận Chính trị được tham luận trước Đại hội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ổn định chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, giảng viên và học sinh sinh viên Nhà trương.

  Kính thưa các đồng chí!  Đại hội Đảng bộ Trường CĐXD số 1 nhiệm kỳ (2015 -2020) diễn ra vào thời điểm rất quan trọng, đánh giấu một giai đoạn mới với nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn và thách thức trong bối cảnh đất nước thời kỳ hội nhập. Tình hình chính trị thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp và kinh tế cũng đang trong thời kỳ khủng khoảng, khó khăn. Điều này tác động lớn đến tình hình đất nước ta ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

  + Một thực tế đối với công tác tuyển sinh của trường ta trong những năm gầy đây, theo số liệu tổng hợp tính từ năm 2011 đến nay, mỗi năm số lượng tuyển sinh của chúng ta giảm đi năm sau so với năm trước khoảng 500 hs-sv. Dự báo năm 2015 công tác tuyển sinh lại tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Điều này dẫn tới, một bộ phận cán bộ giáo viên, giảng viên của chúng ta sẽ thiếu việc làm, kéo theo nguồn thu học phí từ học sinh – sinh viên của trường cũng bị giảm sút. Chính thực trạng này đã tác động không nhỏ tới tư tưởng, tâm lý, đời sống của cán bộ giáo viên trong toàn trường. Mặc dù thời gian qua Đảng ủy, BGH Nhà trường đã quyết liệt đề ra nhiều giải pháp. Nhưng kết quả đạt được vẫn chưa bền vững, dự báo sẽ rất khó khăn trong thời gian tới.

  Vậy để trường ta có thể vượt qua đựơc những khó khăn, thử thách trong giai đoạn hiện nay, giữ vững được truyền thống ngôi trường Anh hùng và tiếp tục phấn đấu xây dựng phát triển thành Trường Đại học Công nghệ Xây dựng hay không? Hơn bao giờ hết, trong lúc này cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác ổn định chính trị, tư tưởng trong toàn bộ cán bộ, đảng viên, giáo viên, giảng viên và học sinh – sinh viên Nhà trường.

  Để làm tốt công tác này, chúng tôi cho rằng: Trước hết, Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục chính trị, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, giáo viên. Đây là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng. Muốn làm tốt nhiệm vụ chính trị này cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

  - Một là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên, giảng viên nhà trường. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ổn định chính trị là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Đảng Bộ.

  Hai, Tiếp tục lãnh đạo đổi mới trong công tác cán bộ, xem đây là khâu then chốt cho sự phát triển của Nhà trường. Cần  xác định tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá, quy hoach, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển cán bộ phải phù  hợp với năng lực của từng cán bộ. Trong nhiệm kỳ này, công tác cán bộ phải gắn với quy hoạch nhân sự của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhân sự từ cấp bộ môn, khoa, phòng ban, trung tâm và BGH.  Công tác cán bộ được tiến hành công khai, dân chủ, đúng quy định, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhà trường. Mạnh dạn xây dựng  những chính sách khuyến khích những cán bộ có năng lực, có đóng góp thực sự vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ướng được nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

  Ba là: Lãnh đạo việc xây dựng tinh thần Đoàn kết thống nhất trong từng Chi bộ và trong toàn Đảng bộ. Tinh thần này được phát huy tới từng đảng viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ viên chức nhà trường.

  Bốn là: Lãnh đạo chỉ đạo từng bước nân cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, giảng viên. Xác định đây là động lực cơ bản để cán bộ giáo viên nhà trường ra sức phấn đấu trong sự nghiệp. Muốn vậy chúng ta cần xây dựng được những chính sách cụ thể để cán bộ giáo viên yên tâm công tác, yêu nghề, quyết tâm đóng góp trí tuệ của minh vào việc nâng cao chất lương đào tạo.

  Năm là: Tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt đối với hoạt động của Công đoàn. Xác định đây là giả pháp để chúng ta tổ chức tốt đời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên nhà trương. Mọi hoạt động của Công đoàn ngoài việc bảo vệ các quyền lợi chính đáng hơp pháp của người lao động, cần chú trọng vào tuyên truyền xây dựng môi trường văn hóa trường học. Kịp thời đề xuất khen thưởng đối với những cán bộ giáo viên có những thành tích nổi bật đóng góp cho nhà trường, phát hiện những điển hình tiên tiến làm tấm gương.

  Thứ hai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc ổn định công tác Chính trị tư tưởng đối với học sinh – sinh viên

  Trong quá trình hội nhập, giáo giáo dục cũng chịu sự tác đông lớn của nền kinh tế  thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, tư tưởng của người học, một bộ phận sinh viên mải chơi, sa vào các tệ nạn xã hội, kết quả học tập bị sa sút. Dẫn tới hiện tượng một bộ phận học sinh – sinh viên bị cấm thi, thi lại, học lại gây ra tâm lý chán học. Vì vậy, để hs –sv có thể tập trung vào việc học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội, sống có lý tưởng, niềm tin và có đạo đức. Chúng ta phải tiến hành nhiều giải pháp, định hướng đúng đắn cho các em, làm cho các em yêu trường, yêu lớp, yêu ngành, yêu nghề mình đã học. Trong các giải pháp đã chỉ ra trong báo cáo chính trị, chúng tôi cho rằng, cần thiết phải tăng cương công tác lãnh đạo của Đảng đối với việc ổn định công tác chính tri tư tưởng trong học sinh – sinh viên. Để làm tốt công tác này, chúng ta cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

     - Một là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua việc học tập nghiên cứu các môn khoa học Lý luận chính trị và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên, giáo dục các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Nhà trường. Đồng thời đẩy mạnh giáo dục ý thức công dân, ý thức tôn trong và thực thi pháp luật tới học sinh sinh viên.

  - Hai là:  Phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội quy, quy chế của ngành, của Nhà trường tới học sinh – sinh viên, các quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ, tư vấn cho người học về cơ hội được học liên thông để các em an tâm học tập.

  - Ba là: Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho học sinh – sinh viên. Mọi thủ tục về chế độ, chính sách phải giải quyết nhanh gọn, tránh rờm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người học. Thái độ phục vụ sinh viên phải thân thiện, ân cần, chuyên nghiêp.

  - Bốn là: Định kỳ tổ chức những buổi gặp gỡ trao đổi tạo đàm với đại diện các Doanh nghiệp sử dụng lao động, với lãnh đạo Nhà trường, với cựu học sinh sinh viên thành đạt. Đồng thời tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho các em tham gia, tránh xa các tệ nạn xã hội.

  Kính thưa đại hôi!

  Như vậy, bên cạnh những giải pháp như đã trình bày ở trên, chúng tôi cho ràng, giải pháp tối ưu để ổn định công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên, giảng viên và học sinh- sinh viên là Trường ta sớm được nâng cấp lên thành trường Đại học Công nghệ xây dựng. Đây chính là mong muốn lớn nhất đối với toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên nhà trường. Mục tiêu này cần được thể hiện rõ sự quyết tâm trong Đại hội Đảng bộ lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đảng nhiệm kỳ này phải tập trung “trí tuệ, đoàn kết và đổi mới” để lãnh đạo thắng lợi những mục tiêu đã nêu ra trong Đại hội. Trước khi kết thúc phần tham luận của mình. Cho phép tôi, gừi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo các cấp, các đồng chí trong BCH Đảng bộ nhiệm kỳ vừa  qua và toàn thể cán bộ, đảng viên viện chức nhà trường. Kính chúc các đồng chí sức khỏe dồi dào, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và gia đình hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Trường ta sớm được nâng cấp lên Đại học Công nghệ xây dựng. Trước Đại hội Chúng tôi xin nguyên phấn đâu đóng góp hết mình cho sự nghiệp xây dựng phát triển nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn!  

Thư viện hình ảnh
Đối tác